• น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

Main Menu
Play Bridge Online
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกระดับภาค
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Main Sponsors
Amazing Bridge Festival
ATBF News Update
Member List
Rank Title Fullname Type Class Total Point
1 พลเอก นพ พิณสายแก้ว ตลอดชีพ SM 156.10
2 นาย ปริญญา ศุภนุกูลสมัย ตลอดชีพ SM 146.54
3 Ms. Anna Macneil Life SM 142.74
4 นาย สุจินต์ พงศ์ศักดิ์ ตลอดชีพ SM 140.52
5 นาย ธนพงศ์ อติพันธ์ ตลอดชีพ SM 139.98
6 นาย ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา ตลอดชีพ SM 138.98
7 น.ส. ศิริพร บูรณพันธ์ ตลอดชีพ SM 136.67
8 นาย ปรารภ ประทิพพรกุล ตลอดชีพ SM 136.56
9 นาย พิชิต สินพัฒนสกุล ตลอดชีพ SM 135.82
10 นาง ชลีกร สุรพงษ์ชัย ตลอดชีพ SM 128.63
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Ladies Pairs 04 Jan 2017 2017-01-04 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 28 Dec 2016 2016-12-28 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 26 Dec 2016 2016-12-26 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 21 Dec 2016 2016-12-21 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 19 Dec 2016 2016-12-19 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 14 Dec 2016 2016-12-14 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 12 Dec 2016 2016-12-12 View Ranking -
Ladies Pairs 07 Dec 2016 2016-12-07 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 05 Dec 2016 2016-12-05 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 01 Dec 2016 2016-12-01 View Ranking -
Photo Update