• สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

  สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ หนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งกีฬา โดยให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์เป็นเวลา 4 ปี

 • Contract Bridge League of Thaialnd

  www.thailandbridgeleague.com

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 50th APBF Team Championships 2015

 • 50th APBF Team Championships 2015

  50th APBF Team Championships 2015

 • 20th APBF Youth Team Championships 2015

  20th APBF Youth Team Championships 2015

 • 37th Asean Bridge Club Championships 2015

  37th Asean Bridge Club Championships 2015

 • Winner 37th Asean Bridge Club Championships 2015

  Youth Team and Senior Team

 • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

  สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการสนับสนุนกีฬาบริดจ์ โดยให้ความอนุเคราะห์ผลิตไพ่ สนับสนุนกีฬาบริดจ์

Calendar is not found.
Main Menu
Play Bridge Online
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกระดับภาค
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Main Sponsors
New Event

Member List
Rank Title Fullname Type Class Total Point
1 พลเอก นพ พิณสายแก้ว ตลอดชีพ SM 156.10
2 นาย ปริญญา ศุภนุกูลสมัย ตลอดชีพ SM 146.54
3 Ms. Anna Macneil Life SM 142.74
4 นาย สุจินต์ พงศ์ศักดิ์ ตลอดชีพ SM 140.52
5 นาย ธนพงศ์ อติพันธ์ ตลอดชีพ SM 139.98
6 นาย ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา ตลอดชีพ SM 138.98
7 น.ส. ศิริพร บูรณพันธ์ ตลอดชีพ SM 136.67
8 นาย ปรารภ ประทิพพรกุล ตลอดชีพ SM 136.56
9 นาย พิชิต สินพัฒนสกุล ตลอดชีพ SM 135.82
10 นาง ชลีกร สุรพงษ์ชัย ตลอดชีพ SM 128.63
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Ladies Pairs 29 June 2016 2016-06-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 27 June 2016 2016-06-27 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 23 June 2016 2016-06-23 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 22 June 2016 2016-06-22 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 20 June 2016 2016-06-20 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 15 June 2016 2016-06-15 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 08 June 2016 2016-06-08 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 06 June 2016 2016-06-06 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 04 June 2016 2016-06-04 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 02 June 2016 2016-06-02 View Ranking View Hand Record
Photo Update