• น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย

Calendar is not found.
Main Menu
Play Bridge Online
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกระดับภาค
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Main Sponsors
New Event

Member List
Rank Title Fullname Type Class Total Point
1 พลเอก นพ พิณสายแก้ว ตลอดชีพ SM 156.10
2 นาย ปริญญา ศุภนุกูลสมัย ตลอดชีพ SM 146.54
3 Ms. Anna Macneil Life SM 142.74
4 นาย สุจินต์ พงศ์ศักดิ์ ตลอดชีพ SM 140.52
5 นาย ธนพงศ์ อติพันธ์ ตลอดชีพ SM 139.98
6 นาย ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา ตลอดชีพ SM 138.98
7 น.ส. ศิริพร บูรณพันธ์ ตลอดชีพ SM 136.67
8 นาย ปรารภ ประทิพพรกุล ตลอดชีพ SM 136.56
9 นาย พิชิต สินพัฒนสกุล ตลอดชีพ SM 135.82
10 นาง ชลีกร สุรพงษ์ชัย ตลอดชีพ SM 128.63
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Ladies Pairs 29 June 2016 2016-06-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 27 June 2016 2016-06-27 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 23 June 2016 2016-06-23 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 22 June 2016 2016-06-22 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 20 June 2016 2016-06-20 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 15 June 2016 2016-06-15 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 08 June 2016 2016-06-08 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 06 June 2016 2016-06-06 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 04 June 2016 2016-06-04 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 02 June 2016 2016-06-02 View Ranking View Hand Record
Photo Update