• สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ หนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งกีฬา โดยให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์เป็นเวลา 4 ปี

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 50th APBF Team Championships 2015

  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการสนับสนุนกีฬาบริดจ์ โดยให้ความอนุเคราะห์ผลิตไพ่ สนับสนุนกีฬาบริดจ์

Calendar is not found.
Play Bridge Online
Main Sponsors
Convention Card ผู้สมัครคัดทีมชาติ ประเภทคู่หญิง
 

Convention card Supicha-Phatcharat

Convention card Supicha-Phatcharat

 

Convention card Supang-Auramani

Convention card Supang-Auramani

 

Convention card Nutwarun-Tanaporn

Convention card Nutwarun-Tanaporn

 

Convention card Utsanee-Chamaiporn

Convention card Utsanee-Chamaiporn

 

Convention Card Nitjaree-Sirada

Convention Card Nitjaree-Sirada

 

Convention Card Vallapa-Pavinee

Convention Card Vallapa-Pavinee

 

Convention Card Pobsook-Phattharin

Convention Card Pobsook-Phattharin

 

Convention Card Kittiya-Manthanee

Convention Card Kittiya-Manthanee

 

Convention Card Kanokporn-Taristchollatorn

Convention Card Kanokporn-Taristchollatorn

Page of 1