• สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ หนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งกีฬา โดยให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์เป็นเวลา 4 ปี

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 50th APBF Team Championships 2015

  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการสนับสนุนกีฬาบริดจ์ โดยให้ความอนุเคราะห์ผลิตไพ่ สนับสนุนกีฬาบริดจ์

Calendar is not found.
Play Bridge Online
Main Sponsors
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Open Pairs 6 Feb 2017 2017-02-06 View Ranking -
Open Pairs 30 Jan 2017 2017-01-30 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 25 Jan 2017 2017-01-25 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 23 Jan 2017 2017-01-23 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 18 Jan 2017 2017-01-18 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 16 Jan 2017 2017-01-16 View Ranking View Hand Record
Open Pairs Special 13 Jan 2017 2017-01-13 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 11 Jan 2017 2017-01-11 View Ranking View Hand Record
Swiss Team of Four 5 Jan 2017 2017-01-05 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 04 Jan 2017 2017-01-04 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 28 Dec 2016 2016-12-28 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 26 Dec 2016 2016-12-26 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 21 Dec 2016 2016-12-21 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 19 Dec 2016 2016-12-19 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 14 Dec 2016 2016-12-14 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 12 Dec 2016 2016-12-12 View Ranking -
Ladies Pairs 07 Dec 2016 2016-12-07 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 05 Dec 2016 2016-12-05 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 01 Dec 2016 2016-12-01 View Ranking -
Ladies Pairs 30 Nov 2016 2016-11-30 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 28 Nov 2016 2016-11-28 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 23 Nov 2016 2016-11-23 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 21 Nov 2016 2016-11-21 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 16 Nov 2016 2016-11-16 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 14 Nov 2016 2016-11-14 View Ranking -
Ladies Pairs 09 Nov 2016 2016-11-09 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 07 Nov 2016 2016-11-07 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 03 Nov 2016 2016-11-03 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 02 Nov 2016 2016-11-02 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 12 Oct 2016 2016-10-12 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 10 Oct 2016 2016-10-10 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 06 Oct 2016 2016-10-06 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 03 Oct 2016 2016-10-03 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 28 Sep 2016 2016-09-28 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 22 Sep 2016 2016-09-22 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 21 Sep 2016 2016-09-21 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 19 Sep 2016 2016-09-19 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 14 Sep 2016 2016-09-14 View Ranking -
Open Pairs 12 Sep 2016 2016-09-12 View Ranking -
Ladies Pairs 07 Sep 2016 2016-09-07 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 05 Sep 2016 2016-09-05 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 01 Sep 2016 2016-09-01 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 29 Aug 2016 2016-08-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 25 Aug 2016 2016-08-25 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 24 Aug 2016 2016-08-24 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 22 Aug 2016 2016-08-22 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 17 Aug 2016 2016-08-17 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 15 Aug 2016 2016-08-15 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 10 Aug 2016 2016-08-10 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 08 Aug 2016 2016-08-08 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 04 Aug 2016 2016-08-04 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 28 July 2017 2016-07-28 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 27 July 2016 2016-07-27 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 25 July 2016 2016-07-25 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 18 July 2016 2016-07-18 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 16 July 2016 2016-07-16 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 13 July 2016 2016-07-13 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 11 July 2016 2016-07-11 View Ranking View Hand Record
The 33rd Kovit`s Cup 2016-07-09 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 7 July 2016 2016-07-07 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 6 July 2016 2016-07-06 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 4 July 2016 2016-07-04 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 29 June 2016 2016-06-29 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 27 June 2016 2016-06-27 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 23 June 2016 2016-06-23 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 22 June 2016 2016-06-22 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 20 June 2016 2016-06-20 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 15 June 2016 2016-06-15 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 08 June 2016 2016-06-08 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 06 June 2016 2016-06-06 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 04 June 2016 2016-06-04 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 02 June 2016 2016-06-02 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 1 June 2016 2016-06-01 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 26 May 2016 2016-05-26 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 25 May 2016 2016-05-25 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 23 May 2016 2016-05-23 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 16 May 2016 2016-05-16 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 9 May 2016 2016-05-09 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 5 May2016 2016-05-05 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 28 April 2016 2016-04-28 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 27 April 2016 2016-04-27 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 25 April 2016 2016-04-25 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 20 April 2016 2016-04-20 View Ranking -
Open Pairs 18 April 2016 2016-04-18 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 11 April 2016 2016-04-11 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 7 April 2016 2016-04-09 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 6 April 2016 2016-04-07 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 4 April 2016 2016-04-07 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 30 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 28 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 24 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 23 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 21 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 19 Mar 2016 2016-04-04 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 16 Mar 2016 2016-03-16 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 14 Mar 2016 2016-03-14 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 9 Mar 2016 2016-03-11 View Ranking View Hand Record
Open Pairs 7 Mar 2016 2016-03-11 View Ranking View Hand Record
Swiss Team 3 Mar 2016 2016-03-11 View Ranking View Hand Record
Ladies Pairs 2 Mar 2016 2016-03-02 View Ranking View Hand Record

Page of 2
Next >