• สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย ในโครงการ หนึ่งรัฐวิสาหกิจ หนึ่งกีฬา โดยให้การสนับสนุนสมาคมบริดจ์เป็นเวลา 4 ปี

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทยขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน 50th APBF Team Championships 2015

  • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

    สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในการสนับสนุนกีฬาบริดจ์ โดยให้ความอนุเคราะห์ผลิตไพ่ สนับสนุนกีฬาบริดจ์

Calendar is not found.
Play Bridge Online
Main Sponsors
Upcoming Program

ATBF News Update
Member List
Rank Title Fullname Type Class Total Point
Result Update

RBSC Result | Polo Club Result | British Club Result | Other Result

Match Title Match Date Ranking Hand Record
Result 41th Bridge State Enterprises 2015 2016-02-23 View Ranking View Hand Record
41th State Enterprises 2016 Event Team 2016-02-23 View Ranking View Hand Record
41th State Enterprises 2016 2016-02-15 View Ranking View Hand Record
43rd University Ganes 2016 2016-01-21 View Ranking -
43rd Thailand National Games Championships Open & Ladies Teams Final 2014-12-16 View Ranking -
43rd Thailand National Games Championships Open & Ladies Teams Semi-Final 2014-12-15 View Ranking View Hand Record
43rd Thailand National Games Championships Open & Ladies Teams Qualify 2014-12-15 View Ranking -
43rd Thailand National Games Championships Mixed Teams Final 2014-12-14 View Ranking View Hand Record
43rd Thailand National Games Championships Mixed Teams Semi-Final 2014-12-13 View Ranking View Hand Record
43rd Thailand National Games Championships Mixed Teams Qualify 2014-12-13 View Ranking -
Photo Update