ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันออนไลน์นานาชาติสำหรับนักกีฬาบริดจ์ระดับอุดมศึกษา รายการ The 2nd PCU International University Bridge Trophy @ Home แข่งขันวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ปิดรับสมัครวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการสมัคร : https://pcucommittee.com/bridgeathome