การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564 ประเภทคู่บริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564

8:30-11:30 รอบคัดเลือก

GROUP 1

อันดับ 1-4 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

Seatชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
1NSธนภัทร โพธิ์สิงห์ - พีรวิชญ์ จำปีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี9760.631
1EWกษิรา หวังคุณากร - ไหมแพรวา ฟ้าคุ้มโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส9660.002
3NSบัณฑิตา หมูขำ - กัญญาพัชร ศรีวรรณโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย9559.383
6NSณัฐพล ทิวงศ์ - ภูวดล กาละพันธ์โรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ9257.504
4EWชัยวัฒน์ ค่ายรัตนชัย - ธรรมสถิตย์ สวนหมากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร8855.005
4NSวิธวินท์ วทานียเวช - นิภาภัทร ปาลพันธุ์Magic Eyesกำแพงเพชร8553.136
2NSอนุศรา แก้วเกิด - ภัทรธิดา อินทะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์7949.387
5NSดาหวัน สีหามาตร - สุชาดา ปิ่นสุกโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว7546.888
3EWศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช - ศิรวิชญ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีราชบุรี6741.889
2EWนรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล - ภูรินทร์ รัตนรุ่งโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส6339.3810
5EWจิรชัย คานเขต - ไชยวัฒน์ จำปาสอนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร4326.8811

GROUP 2

อันดับ 1-4 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

Seatชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
5NSรวิสรา เอี่ยมอ่อน - พิมพ์ประพาพร ปั้นทิมโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย102.263.881
3EWศิริพิชญ์ ไชยมงคล - จันทิมา ศรีเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ101.863.632
2NSนพดล อุระโสภณ - กนต์ธร ถนอมกลิ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ100.863.003
6NSปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์ - ชัยภัทร ศรีสุทธิ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง95.859.884
5EWรักษณ คงศัตรา - ภูดิศ โคมบัวMagic Eyesกำแพงเพชร95.359.565
4EWพัชรินทร์ เสนคะ - ปรัชญานันท์ มหาโยธีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี91.857.386
1EWโสภณัฐ พูลอ้น - ประริพัฒน์ เกาะศิริสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์71.344.567
1NSพลกฤต จินดากูล - จิรายุส พันคำโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส63.839.888
2EWเปมิกา ตรงงาม - วิชญาพร ตู้จินดาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง55.334.569
4NSสราวุฒิ โสพิมพ์ - อนวัชร เกาะแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว51.332.0610
3NSจุฬาธร บุญทูล - ทรงพล รุ่งสว่างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์์5131.8811

13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ

Seatชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
4NSนพดล อุระโสภณ - กนต์ธร ถนอมกลิ่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ9757.741
3NSบัณฑิตา หมูขำ - กัญญาพัชร ศรีวรรณโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย96.457.382
2EWปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์ - ชัยภัทร ศรีสุทธิ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง9556.553
2NSกษิรา หวังคุณากร - ไหมแพรวา ฟ้าคุ้มโรงเรียนสุไหงโก-ลกนราธิวาส88.452.624
4EWณัฐพล ทิวงศ์ - ภูวดล กาละพันธ์โรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ86.751.615
3EWรวิสรา เอี่ยมอ่อน - พิมพ์ประพาพร ปั้นทิมโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย77.746.256
1NSศิริพิชญ์ ไชยมงคล - จันทิมา ศรีเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ71.342.447
1EWธนภัทร โพธิ์สิงห์ - พีรวิชญ์ จำปีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี58.334.708