8:30-11:30 รอบคัดเลือก

GROUP 1

อันดับ 1-4 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

No content found

GROUP 2

อันดับ 1-4 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

No content found

13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ

No content found