ประเภทคู่บริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 23 ปี

8:00-11:30 รอบที่ 1

No content found

13:00-16:30 รอบที่ 2

No content found