การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564 ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564

ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

8:00-11:40 รอบคัดเลือก

ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
5EWศยาวีร์ วิสัยยาส - ปณัดดา แป้นจากโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย14465.451
1EWจิรัชญา พวงพันธ์ - อภินันท์ พลกัณท์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร14264.552
3EWณัฐธัญ มารักษ์ - พลวัฒน์ จันทะหงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ13963.183
6EWฑิฆัมพร ก้อนเกตุ - วรนิษฐา พงษ์ภาโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย13159.554
4NSอนุธิดา ไกรกิจราษฎร - วรัชยา ยนตรดิษฐถาวรโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย12657.275
5NSศิริลักษณ์ ผาลารักษ์ - ชลทิชา แทนหลาบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม12054.556
6NSอภิสรา การวิชา - เกตน์นิภา ทองเสริมโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ9744.097
2EWพัชรพล​ คำวิจิตร - จิรนันท์ จันทจรโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ9442.738
3NSอารยา โคตรดี - เนตรชนก ปะตังเวสาโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม9342.279
4EWชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ - บรรณพล จิตปราณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีราชบุรี8840.0010
1NSธัญลักษณ์ พงษ์สุระ - จิรัตน์ดา พันธ์ตะโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว7634.5511
2NSศิวัช แช่มมั่นคง - สุพิชฌาย์ กลิ่นเมืองโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม7031.8212
ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
1EWวิศวะนนท์ มั่งคั่ง - ภัสสร ศิริชาติชัยโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว10364.381
2EWจักกรี สายพิมพ์ - นิธิวัฒน์ เวียงนนท์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร9961.882
4NSจิรชัย คานเขต - ไชยวัฒน์ จำปาสอนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร9961.882
5EWปฐมพงษ์ รัตนทิพย์ - ธนโชติ โชคมณีนุชโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ8955.634
3EWยุทธเดช คำพร - ธรรมสถิตย์ สวนหมากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร8754.385
5NSชาญวิทย์ พิมพารัตน์ - พิชชาภา สินเติมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ7949.386
3NSนนทิวัชร์ สุภาษร - ฉัตรมงคล สุภาพรมโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ7748.137
1NSวัลลภา ชีวกาญจน์ - ปริณดา เสนาโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม7144.388
4EWสุภัสสร จันทนัด - ศุภโชค สาระพิชญ์โรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ6842.509
2NSอชิระ เสาเมือง - ปิยะวัฒน์ ท้าวศรีเพ็ชรโรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม6037.5010
6NSกุลธิดา ลากระสงค์ - ภัทรศยา วินิจโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว4830.0011

13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ

ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
2EWณัฐธัญ มารักษ์ - พลวัฒน์ จันทะหงษ์โรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ10864.291
4EWฑิฆัมพร ก้อนเกตุ - วรนิษฐา พงษ์ภาโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย10763.692
1NSศยาวีร์ วิสัยยาส - ปณัดดา แป้นจากโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย8952.983
3EWจิรัชญา พวงพันธ์ - อภินันท์ พลกัณท์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร8047.624
3NSจิรชัย คานเขต - ไชยวัฒน์ จำปาสอนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร7846.435
4NSจักกรี สายพิมพ์ - นิธิวัฒน์ เวียงนนท์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร7645.246
1EWวิศวะนนท์ มั่งคั่ง - ภัสสร ศิริชาติชัยโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว7142.267
2NSปฐมพงษ์ รัตนทิพย์ - ธนโชติ โชคมณีนุชโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการสมุทรปราการ6337.508