ประเภททีมบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

9:00-12:20 รอบคัดเลือก

No content found

13:30-15:40 รอบรองชนะเลิศ

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร vs โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
                                       (58 – 18)

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว vs IWC Bridge Club
                                     (15 – 44)

16:00-18:10 รอบชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร vs IWC Bridge Club
                                      (38 – 16)

ชิงอันดับที่สาม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว vs โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
                                    (27 – 26)