การคัดเลือกทีมชาติสำหรับเตรียมทีมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19

ประเภทคู่ผสม (รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย)

DATE DAY SEATING AND NO. RESULT HAND RECORD BOARD DETAIL
SUN 4 APRIL 2021 DAY 7 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 10 APRIL 2021 DAY 8 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 11 APRIL 2021 DAY 9 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 23 OCTOBER 2021 DAY 10 (IMP to VPs) PAIR NUMBER
SUN 24 OCTOBER 2021 DAY 11 (IMP to VPs)
SAT 30 OCTOBER 2021 DAY 12 (IMP to VPs)

ประเภทคู่ผสม (รอบคัดเลือกรอบแรก)

DATE DAY SEATING AND NO. RESULT HAND RECORD BOARD DETAIL
SAT 13 MARCH 2021 DAY 1 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 14 MARCH 2021 DAY 2 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 20 MARCH 2021 DAY 3 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 21 MARCH 2021 DAY 4 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 28 MARCH 2021 DAY 5 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 3 APIRL 2021 DAY 6 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL

รายชื่อผู้สมัครประเภทคู่ผสม

#นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2Convention Cardสถานะ CC
1ประพงษ์ ไม้เจริญนิจจารีย์ สัตยารักษ์LINKผ่าน
2กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์LINKผ่าน
3พันธุ์จรูญ จริยานันทเนตรวรรณา อมรเมศวรินทร์LINKผ่าน
4กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์กนกพร เจนบรรจงLINKผ่าน
5พีรชา สุริยาจิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์LINKผ่าน
6นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณนายจตุรงค์ ศศิบุตรLINKผ่าน
7รวิศว์ สุขเกษมณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์LINKผ่าน