การคัดเลือกทีมชาติสำหรับเตรียมทีมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19

ประเภทคู่ผสม (รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย)

DATE DAY SEATING AND NO. RESULT HAND RECORD BOARD DETAIL
SUN 4 APRIL 2021 DAY 7 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 10 APRIL 2021 DAY 8 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 11 APRIL 2021 DAY 9 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 1 MAY 2021 DAY 10 (MP) PAIR NUMBER
SUN 2 MAY 2021 DAY 11 (IMP to VPs) PAIR NUMBER
SUN 9 MAY 2021 DAY 12 (MP)

ประเภทคู่ผสม (รอบคัดเลือกรอบแรก)

DATE DAY SEATING AND NO. RESULT HAND RECORD BOARD DETAIL
SAT 13 MARCH 2021 DAY 1 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 14 MARCH 2021 DAY 2 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 20 MARCH 2021 DAY 3 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 21 MARCH 2021 DAY 4 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SUN 28 MARCH 2021 DAY 5 (IMP to VPs) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL
SAT 3 APIRL 2021 DAY 6 (MP) PAIR NUMBER RESULT HAND DETAIL

รายชื่อผู้สมัครประเภทคู่ผสม

#นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2Convention Cardสถานะ CC
1ประพงษ์ ไม้เจริญนิจจารีย์ สัตยารักษ์LINKผ่าน
2กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์LINKผ่าน
3พันธุ์จรูญ จริยานันทเนตรวรรณา อมรเมศวรินทร์LINKผ่าน
4กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์กนกพร เจนบรรจงLINKผ่าน
5พีรชา สุริยาจิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์LINKผ่าน
6นางอุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณนายจตุรงค์ ศศิบุตรLINKผ่าน
7รวิศว์ สุขเกษมณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์LINKผ่าน