การแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค (ออนไลน์) รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเภทคู่เยาวชน)

การแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค (ออนไลน์) รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเภทคู่เยาวชน)

รับสมัคร วันที่ 5 – 21 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2565

รับสมัคร วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2565

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

รับสมัคร วันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
เด็กหญิงนภัทร ขันชัยเด็กหญิงชลิตา รามศิริโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม

มินิบริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด
นางสาวศิริลักษณ์ ผาลารักษ์นางสาวชลทิชา แทนหลาบโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด

บริดจ์รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

นักกีฬาคนที่ 1นักกีฬาคนที่ 2โรงเรียน / สถาบัน / สังกัดจังหวัด

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2

รับสมัคร วันที่ 12 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

รับสมัคร วันที่ 19 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้จัดการทีมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. ผ่านระบบ zoom

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

Posted in ข่าวสาร.